Werkwijze Coaching

werkwijze Coaching

 

Als Coach zie ik het coachtraject als een leerproces.

Het leren hoe iets werkt, wat functioneert en wat niet en hoe u uw eigen probleem binnen uw eigen specifieke persoonlijkheidsstructuur wellicht zelf in stand houdt.

Als Coach zie ik de mens als een geheel en neem ik alle aspecten onder de loep: cognitief, fysiek, affectief, spiritueel en de context.

 

Om in uw eigen kracht te staan besteed ik aandacht aan deze vijf aspecten:

– het Cognitieve aspect Het denken, de ratio, feiten en cijfers, kennis, brein.
– het Fysieke aspect Het doen, gedrag, kunde, lichaam, materieel.
– het Affectieve aspect Het voelen, gevoelens en emotie, liefde en gevoel.
– het Spirituele aspect Het zijn, de ziel, indentiteit, zingeving, bestemming, liefde als staat van zijn.
– het Contextuele aspect De context, de omgeving, omgevingseisen, cultuur en systemen.

 

werkwijze coaching

 

Naar aanleiding hiervan stellen we samen een coachplan op. De volgende vragen komen hierbij aan bod:

-welk doel wilt u bereiken?

-wat moeten coach en cliënt doen om dat doel te bereiken, welke oplossingen liggen er?

-wat zal het effect zijn op de levensaspecten als het doel is bereikt, met andere woorden wat is het resultaat?