Mijn visie als Senior Coach Counseler

Mijn visie als Senior Coach Counseler

Mijn visie als Senior Coach Counseler is, elk mens is een compleet, uniek en totaal individu dat functioneert als totaliteit en deel uitmaakt van een totaliteit.

Ik ben er van overtuigt dat het functioneren van een mens in zijn totaal (fysiek, mentaal, spiritueel en emotioneel) effect heeft op zijn omgeving maar ook andersom.
Hierbij spelen je voorgeschiedenis en je levenservaring een grote rol.
Deze holistische benadering ligt ten grondslag aan mijn opleiding als klassiek homeopaat.
De waarde die hierachter ligt is dat ieder mens uniek is in al zijn goede en minder goede eigenschappen.

mijn visie

Als Coach kan ik u ondersteunen in het vinden van de belemmeringen en oorzaken waarom u niet kan bereiken wat voor u mogelijk is. Dit wil ik doen door het bewust laten worden van eigen denken en doen. Samen onderzoeken wat uw kwaliteiten en valkuilen zijn. Het vinden naar een manier hoe u uw gedachten en hierdoor uw handelen kan sturen. U te leren bewust te worden op het effect van uw gedrag en handelen op de omgeving.

29.231 thoughts on “Mijn visie als Senior Coach Counseler